In één oogopslag helder hoe u ervoor staat

 

Onze wetgever is permanent bezig met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe wetgeving. Dat gaat over een grote hoeveelheid onderwerpen. Alleen al op het gebied van de Belastingwetgeving worden er jaarlijks honderden besluiten genomen die impact hebben op de heffing van belastingen bij burgers en bedrijven. En dan is er natuurlijk ook nog veel jurisprudentie waaruit blijkt hoe de wetten uitgelegd worden door de rechtsprekende macht. Zie dat maar eens bij te houden. Dat is voor experts al een hele klus maar voor een leek is dat helemaal niet te doen.
En toch is dat nu precies waar we bij Valkenpoort goed in zijn. Uit alle berichtgeving over wijzigingen halen wij die onderwerpen die van belang zijn voor onze klanten. En we zorgen ervoor dat hij of zij tijdig op de hoogte is als er iets moet veranderen. Daar geven we advies over. Daarmee blijf je niet alleen binnen de lijntjes van de Belastingwet maar je benut ook actief de vele mogelijkheden die er zijn.

Zo was er bijvoorbeeld recent de gewijzigde wetgeving rond de pensioenen in eigen beheer. Opbouw vond plaats binnen de pensioen BV van de DGA. De overheid kwam met wetgeving om daar een einde aan te maken. Hoe eerder dat afgebouwd werd, hoe meer fiscaal voordeel je kreeg. Daar hebben we alle klanten met een pensioen BV snel mee geholpen zodat ze maximaal van de belastingkorting konden profiteren.

Ook op het gebied van het voeren van de administratie zijn slagen te maken door mee te denken met de ondernemer waar hij of zij nu precies behoefte aan heeft. Een administratie bijhouden is noodzakelijk om belastingaangiftes te kunnen doen maar is ook een prachtige informatiebron. We hebben de tools in huis om die informatie op een bruikbare manier te presenteren. En dat geeft het inzicht dat een ondernemer echt nodig heeft.

Zo hebben we voor een grote klant een applicatie gebouwd waarmee voor 5 BV’s maandelijks een rapportage gemaakt wordt die op 2 A4’tjes inzicht geeft in de Winst- en Verliesrekening. Daarmee wordt in één oogopslag helder hoe het bedrijf ervoor staat, wat de trends zijn en waar extra aandacht nodig is.